Principalele noutăţi ale contractului colectiv de muncă în domeniul construcţiilor din Italia

La 18.06.2008 a fost reînnoit contractul colectiv de muncă, la nivel naţional, în domeniul construcţiilor.
Principalele prevederi:

Raporturile de muncă - angajarea şi documentele aferente

Contractul stabileşte obligaţia întreprinderii de a realiza angajarea lucrătorului prin intermediul unei scrisori care cuprinde caracteristicile raportului de muncă. De asemenea, angajatorul trebuie să recunoască în scris dobândirea unei calificări de către un muncitor sau faptul că acesta desfăşoară munci grele, schimbând încadrarea lucrătorului în mod corespunzător.
Muncitorul trebuie să păstreze o copie a comunicării preventive a angajării („comunicazione preventiva di assunzione”) sau a declaraţiei de angajare („dichiarazione di assunzione”), care conţine datele de înregistrare din registrul matricol sau din statul de plată şi să prezinte documentul respectiv în situaţiile prevăzute prin lege.
În acelaşi timp, angajatorul are dreptul să solicite lucrătorului cazierul judiciar înainte de angajare.
În privinţa muncii part time, o întreprindere nu poate angaja muncitori cu acest tip de contracte decât cu condiţia ca numărul acestora sa fie mai mic de 3% din totalul angajaţilor pe perioadă nedeterminată. De asemenea o altă condiţie este ca numărul angajaţilor part time să nu depăşească 30% din totalul lucrătorilor cu program de lucru normal.

Formare profesională
A fost introdusă obligativitatea efectuării de către muncitor a 16 ore de formare profesională înainte de începerea activităţii pe şantier. Angajatorul trebuie să comunice, cu trei zile înainte de angajarea propriu-zisă, coordonatele nominale ale lucrătorilor la Scuola Edile (Şcoala Constructorilor) competentă din punct de vedere teritorial, care va fi responsabilă de derularea activităţii de formare.
De asemenea, va fi realizată o formare individuală continuă pe şantier de 8 ore anual.
In cadrul contractului este prezentată „bursa de muncă pentru industria construcţiilor” care are rolul de a garanta lucrătorilor o carieră profesională adecvată, asigurând o transparenţă mai mare a pieţei muncii în domeniul construcţiilor.

Salariu
Valoarea APEO (Vechimea Profesională Ordinară în domeniul Construcţiilor) va creşte de la a treia acordare cu 5%, la care se adaugă un alt procent de 5% de la a 6-a acordare, cu respectarea condiţiilor de acces prevăzute în Regulamentul de Vechime Profesională din domeniul Construcţiilor.

Creşterea salarială la al 3-lea nivel va fi de 104 de euro, fiind astfel repartizaţi:
o 74 de euro de la 01.06.2008
o 30 de euro de la 01.01.2009

Tratamentul în caz de boală
La nivel naţional, a fost obţinută reducerea perioadelor de lipsă de la serviciu din motive medicale (boală) de la 7 la 6 zile pentru a beneficia de 50% din salariu şi de la 14 la 12 zile pentru a avea dreptul la 100% din retribuţie.

Munci grele
În cazul în care muncitorul desfăşoară, în mod continuu, munci grele, pentru mai mult de 3 luni, la cererea scrisă a muncitorului, angajatorul va trebui să îi comunice în scris categoria de încadrare profesională care corespunde cu noile atribuţii.
De asemenea toate schimbările de încadrare trebuie să fie înregistrate în cartea de muncă sau în fişa profesională cu indicarea datei la care a fost efectuată schimbarea încadrării.
Pentru muncitorii care desfăşoară munci grele este creat un fond din care se poate acorda o prestaţie, care prevede un acces îmbunătăţit la pensie, echivalentă că 0,10% din contribuţiile plătite la Cassa Edile (Fondul Edilitar).

Cassa Edile (Fondul edilitar)
În noul contract de muncă este specificat faptul că Fondul Edilitar acordă bonusurile pentru Crăciun şi pentru vacanţa de vară numai în condiţiile în care s-a realizat plata de către angajator a contribuţiilor calculate în baza art. 18 din respectivul Contract de muncă. De asemenea, înscrierea la Cassa Edile a lucrătorilor mandatează Fondul Edilitar să acţioneze pentru recuperarea sumelor cu titlu de vărsământ datorate de către angajatori, Fondul Edilitar nefiind obligat la acordarea drepturilor financiare în lipsa plăţii contribuţiilor de către respectivul angajator.

Perioada de probă
Sunt scutiţi de la efectuarea perioadei de probă muncitorii care au mai lucrat pentru aceeaşi întreprindere, având aceeaşi încadrare, cu condiţia ca raportul de muncă să nu fi fost întrerupt de mai mult de 3 ani. Anterior, în vechiul contract de muncă, era prevăzută o perioada de 5 ani.

Schimbarea încadrării
În scopul creşterii gradului de transparenţă a încadrării profesionale, a fost introdus un nou paragraf prin care se dispune că după două luni de la desfăşurarea efectivă a activităţii lucrative cu o nouă încadrare, la solicitarea scrisă a lucrătorului, angajatorul trebuie să comunice în scris noua încadrare a acestuia.

Orarul de lucru
Muncitorul trebuie să respecte un preaviz de cel puţin 3 zile pentru a solicita acordarea concediului anual.

Recuperări
Prelungirea orarului pentru recuperarea perioadelor de întrerupere a activităţii datorate unor cauze neprevăzute, nu trebuie să depăşească limita maximă de o oră pe zi, fiind obligatoriu să fie realizate în termen de 15 zile – anterior erau 10 – de la data la care a avut loc întreruperea lucrului.

Munca suplimentară, în timpul nopţii
A fost modificat procentul acordat pentru munca nocturnă, în afara turelor regulate de la 25% la 28% şi pentru munca nocturnă cuprinsă în ture regulate de la 11% la 12%.

Preavizul
Absenţe nejustificate ale lucrătorului de la locul de muncă superioare a 5 zile se consideră demisie. În aceste condiţii, angajatorul, în următoarele 5 zile, va trebui să realizeze comunicarea obligatorie de încetare a raportului de muncă prevăzută prin lege.

Siguranţa
Tema siguranţei a fost relaţionată de către părţile sociale cu o altă problemă a sectorului – munca fără forme legale. Textul contractului sporeşte rolul RLS (Responsabil cu Securitatea la Locul de Muncă) şi RLST (Responsabili teritoriali cu Securitatea la Locul de Muncă), CPT (Comitetul Paritar Teritorial în domeniul siguranţei la locul de muncă din sectorul construcţiilor) trebuind să îndeplinească condiţiile de omogenitate şi de funcţionare pe întreg teritoriul naţional.

Sursa: Material transmis de atasatul pe probleme de munca si sociale din cadrul Ambasadei Romaniei la Roma

Un produs ANOFM - Modificat de Gelu Constantin

urchinTracker();